Praktiske oplysninger

Lovgivningen fastsætter, at der maksimalt må være 20 deltagere på et hold. Arbejdsmiljøuddannelsen - BAU Jord til Bord har fastsat et minimum på 12 deltagere inden for jordbruget samt minimum 14 deltagere inden for slagteriområdet og mejeriindustrien.

Kurserne gennemføres følgende steder:

Mejeriområdet: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.
Slagteri- og det grønne område: Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle

Tilmelding:


TILMELDINGSBLANKET - 2019

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse vil fremover udbydes i et forløb over 2+1+1 dag, der inkluderer den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi.

Uddannelsen udbydes dermed i et sammenhængende forløb og afvikles på Dalum Landbrugsskole.

Det anbefales at man tager "hele pakken". 

Hvis den sidste undervisningsdag datomæssigt skulle vise sig at være uhensigtsmæssig, så kan der findes en ny kursusdag.

Der udleveres uddannelsesbevis for hver uddannelsesdel.

Tilmelding kan alene ske til de til området designerede kurser. Dette gælder ligeledes overflytning fra et modul til et andet.

 1. Virksomheden reserverer på tilmeldingsblanketten plads på de til området hørende kurser med angivelse af deltagernavn, virksomhedens navn og adresse. På tilmeldingsblanketten, skal det markeres, hvilket brancheområde/tilhørsforhold deltageren har (betydning for relevant arbejdsmiljøvejviser).
   
 2. Der sendes en bekræftelse på tilmeldingen, hvoraf det fremgår, at kurset gennemføres under forbehold af mindst 12-14 deltagere.
   
 3. 1 måned før afholdelse sendes en faktura til virksomheden.
   
 4. Såfremt der ikke er tilmeldt 12/14 deltagere, vil det relevante arbejdsmiljøudvalgs sekretær blive orienteret med henblik på forøgelse af deltagerantallet.
   
 5. 14 dage før kursusstart vil deltageren via mail få tilsendt uddannelsesplan, deltagerliste, program, kørselsvejledning samt beskrivelse af kravene til praksisopgaven mv.

Afmelding:

 1. Indtil 2 uger på ugedagen før kursets 1. dag - vederlagsfrit.
   
 2. Tilmelding er bindende! Ved afmelding senere end 14 dage før uddannelsen betales hele deltagergebyret.
   

Kursusbevis:

Kursusbeviset udleveres til deltageren på arbejdsmiljøuddannelsens sidste undervisningsdag. Efterfølgende sendes en kopi af kursusbeviset til virksomheden.

Administration og tilmelding:

Arbejdsmiljøuddannelsen

BAU Jord til Bord

DI

1787 København V.

Henvendelse til: Lis Mørck

E-mail: amudd-mejerierne@di.dk

Telefon: 3377 3525

Tilmeldingsblanket findes længere oppe på siden.