Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg


Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg, H. C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf.: 3377 3377.  Fax: 3377 3300. E-mail: SAU@baujordtilbord.dk


Formål og opgave:
Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg har som formål at motivere virksomhederne og deres medarbejdere til at samarbejde om at skabe sikre, sunde og udviklende arbejdspladser.
Udvalget skal følge og understøtte den arbejdsmiljømæssige udvikling i erhvervet og påvirke til en sundhedsfremmende adfærd.
Endvidere skal udvalget være bindeled mellem Arbejdstilsynet og virksomhederne i såvel brancherettede kampagner m.m., som konkrete virksomhedsrelaterede opgaver

Udvalget vil
Igangsætte, gennemføre og evaluere arbejdsmiljøprojekter jf. bekendtgørelse om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats

  • Beskæftige sig med arbejdsmiljømæssige spørgsmål bredt
  • Udarbejde generelle retningslinier inden for afgrænsede områder
  • Afdække behov for brancherettede undersøgelser, igangsætte, koordinere og videreformidle disse
  • Motivere sikkerhedsorganisationerne til at fremme et systematisk sikkerheds- og sundhedsarbejde
  • Gennem BAR Jord til Bord udbyde, sikre evaluering og justering af arbejdsmiljøuddannelsen
  • Udfærdige årlig redegørelse over branchens arbejdsmiljøaktiviteter til Arbejdstilsynet.

Find alle materialer på Savportalen


Medlemmer af Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg, SAU

Annette Hoffmann, Chefkonsulent DI. Fællessekretær for udvalget

Birgit Frederiksen, HR-Chef, Tican Fresh Meat

Erik Mackenhauer, Arbejdsmiljørepræsentant, Danish Crown Beef, Holsted

Flemming Kristiansen, Arbejdsmiljøkoordinator Tican Fresh Meat

Ivan Smith, COO, Danish Crown Beef

Jens Otto Skårup,  Arbejdsmiljørepræsentant Tican Fresh Meat, Thisted

Jesper Z Kock, Chefkonsulent DI

Lars Andersen, Arbejdsmiljøchef, Lederne

Morten Pedersen, Director, Global Health & Safety, Danish Crown

Per Hansen, Forbundssekretær Fødevareforbundet NNF

Per Laursen, Vice President Production, Danish Crown

Peter Thorup,  Arbejdsmiljørepræsentant, Danish Crown Pork, Horsens

Morten Bisgaard Andersen, Konsulent, Fødevareforbundet NNF

June Halvorsen, HP privat - passivt medlem - deltager ikke på møder

 

Medlemmer af Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg, KAU

Annette Hoffmann, Chefkonsulent DI. Fællessekretær for udvalget

Jesper Lund Larsen, Miljø- og arbejdsmiljøpolitisk konsulent, 3 F

Lars Poulsen, Konsulent Danske Slagtermestre

Morten Pedersen, Director, Global Health & Safety, Danish Crown

Per Hansen,  Forbundssekretær, Fødevareforbundet NNF

Ronnie Nielsen, Produktionschef Defco

Morten Bisgaard Andersen, Konsulent Fødevareforbundet NNF

okt-19