Formål


BAU jord til bord er en del af BFA transport, service - turisme og jord til bord. BAU jord til bord har til opgave at informere og vejlede om arbejdsmiljø.

Til dette er oprettet tre arbejdsmiljøudvalg:

BAU jord til bords opgaver er bl.a.:

• at udarbejde information og branchevejledninger, herunder vejledninger til brug for virksomhedernes udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger,

• at kortlægge branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og medvirke ved udarbejdelsen af branchedokumentation,

• at stille forslag til Arbejdsmiljørådet om at iværksætte forskningsprojekter

• at udvikle og gennemføre oplysnings- og uddannelsesaktiviteter,

• at indgå i koordinationsarbejde vedr. arbejdsfunktioner der går på tværs af Branchearbejdsmiljørådsstrukturen.