Branchevejledninger inden for det grønne område

 

Materialet kan, så længe lager haves, fås ved henvendelse til:

 

 

 

 

Anlægsgartnere - bliv i faget

 

 
 
 
 
 

Arbejdsmiljøarbejdet - hvordan gribes det an

 

 
 
 

Arbejdsmiljø i værksteder

 

 

Arbejdsmiljø ved reparation og vedligeholdelse af maskiner

 

 

Automatiske maskiner i gartneribruget - engelsk checkliste

 

 

Automatiske maskiner i kvægbruget

 

 

Automatiske maskiner i svinebruget

 

 

Bedemænd og ansatte i krematorier

 

Beredskabsplan ved personskade

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Gasbrænding af ukrudt
 
 
 
 

Gylle - Sikkerhed ved arbejde med gylle

 

 

Halmballer - sikker håndtering i landbruget

 

 

Helkropsvibrationer

 

 

Højtryksrensning i landbruget - Sådan undgår du skader! - Engelsk, rumænsk, ukrainsk

 

 

Højtryksrensning - vejledning

 

 
 
 
 
 
 
 

Håndtering af kvæg

 

 

Håndtering af svin

 

 

Kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer

 

 

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr

 

 

MRSA - husdyr 

 

 

Personlige værnemidler - Engelsk

 

 
 
 

Sikker kørsel med frontmonterede redskaber

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sikkerhed ved selvskovning og sankning

 

 

Sikkert arbejde i højden

 

 
 
 

Svejsning i landbruget

 

 

Transport og færdsel på landbrug

 

 

Træklatring, Erhvervsmæssig

 

 

Tunge løft i jordbruget

 

 

 

 

  Zoonoser - om smitsomme sygdomme ved kontakt med dyr