Anlægsgartnere - bliv i faget


Alle inden for anlægsgartnerfaget har en interesse i at sikre et godt arbejdsmiljø. Det er med til at løse en af fagets store udfordringer. Mange anlægsgartnere forlader faget som 40-årige.

BAR Jord til Bord har undersøgt, hvad der ligger bag afgangen fra faget.

Undersøgelsen gav mange svar, men de peger alle tilbage på arbejdsmiljøet.


På den baggrund har vi udarbejdet denne vejledning til medarbejdere, ledere og arbejdsgivere inden for anlægsgartnerfaget.


Vejledningen skal være med til at give inspiration til at sikre, at faget også har plads til folk over 40 år.


Se vejledningen
 

 

 

 

Analyse af anlægsgartneres afgang fra faget

 

Selvom anlægsgartnerfaget er populært og har stor søgning, holder mange beskæftigede i branchen op igen, når de bliver over 40 år. Det er et problem, at branchen mister medarbejdere med ekspertise og erfaring, ligesom det er et problem, at der mangler viden om årsager hertil.

 

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har derfor foretaget en undersøgelse af anlægsgartneres afgang fra faget, fordi arbejdsmiljøet er en af de faktorer, som kan være årsag til, at medarbejderne holder op.

 

Undersøgelsen er gennemført af CASA.

Se rapporten.