Børns og unges arbejde i jordbruget


Vejledningen gennemgår tilladte arbejdsopgaver og arbejds- og hviletid for 13-14 årige og for 15-17 årige, for erhvervspraktikanter og for børn i familiebrug. Desuden gennemgås reglerne for unges traktorkørsel og arbejde med stoffer og materialer.


Ændring

Faresymboler: EU har vedtaget et nyt system for mærkning og klassificering af kemikalier, der kaldes CLP-ordningen. Frem til 2017 vil man på kemikalier kunne se enten de kendte orange faresymboler eller de nye med rød indramning, som er de nye farepiktogrammer fra EU.

 

Underretningspligt: Med LOV nr 54 af 27/01/2015 om ændringer til Arbejdsmiljøloven, er arbejdsgivere, som beskæftiger unge under 18 år, ikke længere forpligtet til at underrette kommunen, når den unge har haft fuldtidsbeskæftigelse i en sammenhængende periode på 3 måneder.  Reglen ophæves med virkning fra den 1. februar 2015.

Arbejdsgivere har fortsat en underretningspligt til forældre, ved ansættelse af unge under 15 år, eller unge som fortsat er undervisningspligtige.

 

Download

 

 

Se også

Arbejdstilsynets TEMA: Unges arbejde

Bliv klogere på unges arbejdsmiljø: www.ungmedjob.dk