Bortskaffelse af kemikalier og tom emballage


Vejledningen giver oplysning om, hvordan man indenfor jordbrugsområdet kan bortskaffe rester af bekæmpelsesmidler og tom emballage.

 

Derudover giver vejledningen gode råd om opbevaring af kemikalier samt hvordan arbejdet med kemikalier kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Download branchevejledningen.
 

Se også:
 
Ny opdatering pr. 24. juni 2016 af:
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler (Vaskepladsbekendtgørelsen).
Miljøstyrelsens vejledning nr. 19, 2016 til vaskepladsbekendtgørelsen.