Håndholdt hækklipper

Håndholdt hækklipper, retter fokus med de ergonomiske belastninger og kommer med forslag til, hvordan arbejdet kan udføres og organiseres, så det er mindre belastende for den enkelte.

Download