Håndholdt hækklipper

 

Håndholdt hækklipper, retter fokus med de ergonomiske belastninger og kommer med forslag til, hvordan arbejdet kan udføres og organiseres, så det er mindre belastende for den enkelte.

 

Download

 

 

Kortlægning af arbejdsmiljøproblemer ved arbejde med små maskiner inden for anlægsgartnerområdet


Forskningscentret for Skov og Landskab har kortlagt arbejdsmiljøproblemer i private anlægsgartnerivirksomheder, kommunale parkforvaltninger og kirkegårde.

Følgende arbejdsopgaver er udvalgt til særlig ergonomisk vurdering: Klipning af hække med håndholdt motorklipper, manuel lægning af belægningssten samt græsklipning med håndskubbet rotorgræsklipper med speciel focus på klipning af skråninger. Der gives forslag til forbedringer i rapporten - Download.