Helkropsvibrationer i Landbrug, Skovbrug og Anlægsgartneri

 

BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg udarbejde i 2006 en rapport om helkropsvibrationer inden for brancherne: landbrug, skovbrug og anlægsgartneri. Rapporten indeholder oplysninger om reglerne for forebyggelse af helkropsvibrationer samt en lang række vibrationsmålinger af maskiner, der anvendes inden for de 3 brancher. Rapporten er udarbejdet i april 2006 og kan downloades  her

 

På baggrund af rapporten, blev der udarbejdet vejledninger om helkropsvibrationer for landbrug, skovbrug og anlægsgartneri, som indeholder oplysninger om den risiko, som kraftig vibrationsbelastning indebærer for den udsatte, samt gældende regler for vurdering af belastninger.

Se vejledningerne: 

 

Helkropsvibrationer i anlægsgartneri

Helkropsvibrationer i landbruget

Helkropsvibrationer i skovbruget


Se også hjemmesiden www.helkropsvibrationer.dk