Ulykker i landbruget - faktaark om forebyggelse

BAR Jord til Bord gennemførte i 2010 en landsdækkende annoncekampagne i Landbrugsavisen om ulykker på landet.


Med fokus på forebyggelse af ulykker, afholdt BAR Jord til Bord og Videncenter for Landbrug en række arrangementer.

 

Til annoncerne blev der udarbejdet 46 forskellige faktaark med råd om forebyggelse. De 46 faktaark er samlet i denne udgivelse.

 

Nr. 46/46 - Sikkerhed ved håndtering af base

 

Nr. 45/46 - Sikkerhed ved brug af minilæssere

 

Nr. 44/46 - Sikkerhed ved arbejde i højden

 

Nr. 43/46 - Sikkerhed ved faldulykker

 

Nr. 42/46 - Sikkerhed ved traktorer

 

Nr. 41/46 - Sikkerhed ved MRSA i svinebesætninger

 

Nr. 40/46 - Sikkerhed ved brug af gastætte siloer

 

Nr. 39/46 - Sikkerhed ved montering af nye knive

 

Nr. 38/46 - Sikkerhed ved tilkobling af redskaber

 

Nr. 37/46 - Sikkerhed ved anhængere

 

Nr. 36/46 - Sikkerhed ved frontmonterede redskaber

 

Nr. 35/46 - Sikkerhed ved håndtering af orner

 

Nr. 34/46 - Sikkerhed ved klargøring af fastkørte maskiner

 

Nr. 33/46 - Sikkerhed ved anvendelse af gas

 

Nr. 32/46 - Sikkerhed ved behandling af store dyr

 

Nr. 31/46 - Sikkerhed ved store maskiner

 

Nr. 30/46 - Sikkerhed ved håndtering af syre

 

Nr. 29/46 - Sikkerhed under arbejde i mælketanke

 

Nr. 28/46 - Sikkerhed ved kørsel med ATV

 

Nr. 27/46 - Sikkerhed ved halmlagre

 

Nr. 26/46 - Sikkerhed ved reparation og vedligehold

 

Nr. 25/46 - Sikkerhed ved betjening af maskiner

 

Nr. 24/46 - Sikkerhed ved håndtering af nykælvede køer

 

Nr. 23/46 - Beredskab ved brand i motorkøretøj

 

Nr. 22/46 - Sikkerhed ved aflivning af søer

 

Nr. 21/46 - Sikkerhed ved håndtering af køer

 

Nr. 20/46 - Sikkerhed ved brug af sprøjtemidler

 

Nr. 19/46 - Sikkerhed ved brug af motorsav

 

Nr. 18/46 - Sikkerhed ved gyllegasanlæg

 

Nr. 17/46 - Sikkerhed ved håndtering af låger o.lign.

 

Nr. 16/46 - Sikkerhed ved vinkelslibning

 

Nr. 15/46 - Sikkerhed ved maskintjek

 

Nr. 14/46 - Sikkerhed ved håndtering af kemikalier

 

Nr. 13/46 - Sikkerhed ved færdsel blandt dyr

 

Nr. 12/46 - Sikkerhed ved færdsel på usikkert underlag

 

Nr. 11/46 - Sikkerhed ved arbejde på tage

 

Nr. 10/46 - Sikkerhed ved brug af flishugger

 

Nr. 9/46   - Sikkerhed under ensilering

 

Nr. 8/46   - Sikkerhed ved brug af minilæsser

 

Nr. 7/46   - Sikkerhed ved indsprøjtninger på grise

 

Nr. 6/46   - Tage holder ikke til store snemængder

 

Nr. 5/46   - Sikkerhed ved brug af stiger

 

Nr. 4/46   - Sikkerhed ved kraftoverføring

 

Nr. 3/46   - Fakta om kulilteforgiftning

 

Nr. 2/46   - Sikkerhed ved indfangning af kvæg

 

Nr. 1/46   - Sikkerhed ved betjening af maskiner