Analyse af anlægsgartneres afgang fra faget

 

Selvom anlægsgartnerfaget er populært og har stor søgning, holder mange beskæftigede i branchen op igen, når de bliver over 40 år. Det er et problem, at branchen mister medarbejdere med ekspertise og erfaring, ligesom det er et problem, at der mangler viden om årsager hertil.

 

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har derfor foretaget en undersøgelse af anlægsgartneres afgang fra faget, fordi arbejdsmiljøet er en af de faktorer, som kan være årsag til, at medarbejderne holder op.

 

Undersøgelsen er gennemført af CASA.

Rapporten kan downloades her.