Arbejdsmiljø for unge i landbruget


For at forbedre sikkerheden for unge i landbruget har der været afholdt arbejdsmiljøkurser for 1165 landbrugselever og 1110 læremestre. 1030 praktiksteder har fået sikkerhedsbesøg af landbrugets arbejdsmiljøkonsulenter. Målsætningen var, at sikkerheden skulle forbedres 40%, især ved ændret adfærd. Uheld og skader er næsten halveret efter projektet.
Maj 2003, 86 sider
Rapport og beregning om projektet fås hos Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik. www.lr.dk

 

Se også vejledningen Børn og unges arbejde i jordbruget