Den gode arbejdsplads på landet

 

En gruppe landmænd og ansatte har i netværksgruppe diskuteret, hvad der er en god arbejdsplads. Arbejdet har resulteret i udarbejdelse af lille folder om trivsel - også kaldet psykisk arbejdsmiljø. Her er ideer til hvordan man kan få emnet på dagsordenen og ind i arbejdspladsvurderingen (APV), som alle virksomheder med ansatte skal gennemføre. Der er eksempler på problemer og hvad man kan gøre ved dem. F.eks.:

Idé til dialog: Taler i om de ting, der irriterer i hverdagen?

Typiske problemer: Ulyst og ligegyldighed optræder, hvis man ikke får noget at vide om det man selv arbejder med.

Tanker og tiltag: Lav APV, maskinlogbøger og arbejdspladsanvisninger i fællesskab.


Download folderen her.