Fakta om arbejdsrelateret kræft

 

BAR Jord til Bords rapport beskriver en kortlægning af risikoen for hver af 52 kræftsygdomme, 1970-2003, blandt personer der har været ansat indenfor BAR Jord til Bords område i perioden siden 1964. Rapporten indgår i en serie af tilsvarende rapporter for i alt ni branchearbejdsmiljøråd, og der er endvidere udarbejdet en oversigtsrapport på tværs af brancherne.

 

Formålet er især at give et overblik over kræftmønstret blandt ansatte indenfor området i Danmark, herunder om udviklingstendenser og uudforskede problemstillinger. Resultaterne er således tænkt som en del af et redskab til at prioritere indsatsen mod arbejdsbetinget kræft. Hent rapporten her

 

Mænd beskæftiget inden for "det grønne område" har større risiko for læbekræft end andre danske lønmodtagere. Det viser en undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet for BAR Jord til Bord.

 

Den øgede risiko for læbekræft skyldes sandsynligvis det meget udendørs arbejde og derved udsættelse for solens stråler. Brug af læbepomade med solfaktor kan forhindre læbekræft.

 

Fakta-ark om kræft inden for Gartneri og planteskole, Skovbrug, Landbrug og Anlægsgartneri kan downloades her.