Kæmpebjørneklo - arbejdsmiljø og sikkerhed

 

Hvis du bekæmper kæmpebjørneklo, skal du undgå direkte kontakt med planten. Brug altid briller eller visir under arbejdet. Beskyt huden med tøj og brug lange gummihandsker og lange støvler.

 

Hvis du får saft på huden, skal du straks beskytte huden mod sollys og vaske den med vand og sæbe så hurtigt som muligt. Huden må ikke få dagslys i 48 timer. Får du saft i øjnene, skal du skylle dem, beskytte dem med solbriller og straks søge læge.

 

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo fra en traktor med lukket førerhus beskytter dig bedst mod at få saft på huden. Brug også langskaftede redskaber, f.eks. et leblad på et langt skaft, der sikrer afstand til planterne. Vær opmærksom på, at der kan være saft på handskerne eller tøjet, og at du kan få det på huden, når du skifter tøj.

Brug ikke buskrydder med snøre, da snøren får saften fra planterne til at sprøjte rundt.

 

Hedeselskabet har i samarbejde med Orbicon, HedeDanmark, Københavns Universitet og Plantedirektoratet, Skov- og Naturstyrelsen udgivet en lille håndbog med anvisninger i, hvordan kæmpebjørneklo bekæmpes mest effektivt, sikret og med mest muligt hensyn til miljøet.

 

Håndbogen kan downloades her.