Kortlægning af risiko for kræft (1970-2003) blandt ansatte inden for BAR Jord til Bord - landbrug, gartneri, skovbrug, anlægsgartneri, slagterier, mejerier og lignende i Danmark

 

BAR Jord til Bords rapport beskriver en kortlægning af risikoen for hver af 52 kræftsygdomme, 1970-2003, blandt personer der har været ansat indenfor BAR Jord til Bords område i perioden siden 1964. Rapporten indgår i en serie af tilsvarende rapporter for i alt ni branchearbejdsmiljøråd, og der er endvidere udarbejdet en oversigtsrapport på tværs af brancherne.

 

Formålet er især at give et overblik over kræftmønstret blandt ansatte indenfor området i Danmark, herunder om udviklingstendenser og uudforskede problemstillinger. Resultaterne er således tænkt som en del af et redskab til at prioritere indsatsen mod arbejdsbetinget kræft.

 

Hent rapporten for BAR Jord til Bord her

Hent den samlede oversigtsrapport her

Hent rapporter for de enkelte erhverv her

Download fakta-ark om kræft for Gartneri og planteskole, Skovbrug, Landbrug og Anlægsgartneri