Systematisk arbejdsmiljøarbejde i skovbruget

 

Værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde skræddersyet til skovbruget. Materialet indeholder værktøj til gennemførelse af den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) inkl. psykisk arbejdsmiljø og til gennemførelse af trivselsundersøgelse, hvis der er behov for en grundigere undersøgelse af trivslen.

 

Til inspiration findes endvidere Informationspjece, Arbejdsmiljøhåndbog som beskriver Silkeborg Statsskovdistrikts daglige arbejdsmiljøarbejde, arbejdsmiljøpolitik og sikkerhedsorganisation samt to hjælpeskemaer.

 

Materiale til gennemførelse af Arbejdspladsvurdering (APV):

 • De fire faser - Drejebog til APV. Hent som PDF
 • Følgebrev til medarbejderne. Hent som Word
 • Kortlægningsskema. Spørgeskema til medarbejderne. Hent som PDF eller Word
 • Handlingsplanskema. Til rapport og handlingsplan. Hent som PDF eller Word.

Materiale til gennemførelse af Trivselsundersøgelse:

 • De fire faser - Drejebog til trivselsundersøgelse. Hent som PDF
 • Følgebrev til medarbejderne. Hent som Word
 • Kortlægningsskema. Spørgeskema til medarbejderne. Hent som PDF eller Word
 • Vejledning. Til rapport og handlingsplan. Hent som PDF eller Word

Øvrigt materiale til hjælp og inspiration:

 • Informationspjece "Vejen til det gode arbejdsliv". Hent som PDF
 • Arbejdsmiljøhåndbog. Eksempel fra Silkeborg Statsskovdistrikt. Hent som PDF eller Word
 • Skema til analyse af sygefravær. Hent som Word
 • Målsætningsskema. Årets målsætning for arbejdsmiljøarbejdet. Hent som Word.