Jordbrugets ArbejdsmiljøudvalgJordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Aarhus N.
Tlf.: 8740 3400 E-mail: jordbruget@baujordtilbord.dk

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg er et permanent udvalg oprettet under BAU Jord til Bord, og dækker områderne landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartnere.

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg beskæftiger sig med alle arbejdsmiljøspørgsmål, som har relation til ovenstående brancher.

 

Formål og opgave


Arbejdsmiljøudvalg skal:

  • følge den arbejdsmiljømæssige udvikling i erhvervet
  • medvirke ved udarbejdelsen af arbejdsmiljørigtige løsninger til erhvervet
  • forestå udarbejdelse af information, branchevejledninger, oplysnings- og uddannelsesaktiviteter til brug for virksomhedernes sundheds- og sikkerhedsarbejde.

Derudover kan Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg stille forslag om iværksættelse af forskningsprojekter inden for jordbruget og deltage i internationale arbejdsmiljøinitiativer.

 

Sammensætning


Udvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og landbrugets organisationer.
 

GLS-A
 

Anne Marie Hagelskjær Smit (Formand)

amh@gls-a.dk

3F

 

Morten Fischer-Nielsen (Næstformand)

morten.fischer-nielsen@3f.dk

GLS-A

 

Jens Bjørn Poulsen

jp@gls-a.dk

3F

 

Hanne Gram

hanne.gram@3f.dk

3F

 

Jesper Lund-Larsen

jesper.lund.larsen@3f.dk

HK/Privat

 

June Halvorsen

44jha@hk.dk

Naturstyrelsen

 

Anne Lyders Gade

annlg@nst.dk

Danske Anlægsgartnere

 

Bente Mortensen

bm@greenproject.dk

Dansk Landbrug

 

Niels Vestergaard Salling

nielsvs@outlook.dk

Landbrug & Fødevarer

 

Lone Andersen

lon@lf.dk

Serviceforbundet

 

Kim Braathen Vormsby

kiv@forbundet.dk