Udgivelse

Arbejdsmiljø ved håndtering af store dyr (kvæg/svin)

Rapporter

Mange arbejdsskader i landbruget opstår som følge af håndtering af store dyr. BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har derfor udarbejdet rapporter om henholdsvis håndtering af svin og håndtering af kvæg. Rapporterne samler eksisterende viden om området, kortlægger risikoområder vedr. håndtering af dyr og kommer med forslag til forbedringer.

 
Hent rapporten om Arbejdsmiljø ved håndtering af store dyr: kvæg her.
Hent rapporten om Arbejdsmiljø ved håndtering af store dyr: svin her.
 
Artikler

Med udgangspunkt i rapporterne er der udarbejdet en artikelserie til Svineproducenternes fagmagasin SVIN og Kvægbrugernes Fagmagasin KVÆG. Artiklerne kan downloades her for henholdsvis   Kvæg og Svin.

Pjecer

Arbejdsmiljø ved håndtering af Kvæg og Svin.

Arbejdsmiljø i svinestalde.

Fangefold og indhegning til kvæg.