Udgivelse

Faresymboler - Mærkning og klassificering af kemikalier

EU har vedtaget et nyt system for mærkning og klassificering af kemikalier, der kaldes CLP-ordningen.

Oversigt over nye faresymboler vedr. klassificering og mærkning af kemikalier kan downloades her.

An overview can be downloaded here