Film

Film mv

Film, hjemmesider mv.

Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord, har udarbejdet 4 små film om arbejdet med grandækning af gravsteder. Grandækning af gravsteder foregår ved, at grandekorationerne udføres på plader, net, tov eller sten i værkstedet og efterfølgende flyttes ud på gravstedet.

Se filmen om Indretning af arbejdsstedet YouTube eller Vimeo

Se faktaark om Indretning af arbejdsstedet HER

Se filmen om Stående arbejde med grandekorationer YouTube eller Vimeo

Se faktaark om Stående arbejde med grandekorationer HER

Se filmen om Transport af dekorationer fra værksted til gravstedYouTube eller Vimeo

Se faktaark om Transport af dekorationer fra værksted til gravsted HER

Se filmen om Knæliggende/hugsiddende arbejde ved gravsteder YouTube eller Vimeo

Se faktaark om Knæliggende/hugsiddende arbejde ved gravsteder HER


 

Om at flytte køer

Seges har delt en film som fint illustrerer, hvordan man kan flytte kvæg rigtigt og enkelt - uden at komme til skade.
 

Se filmen med danske undertekster.

Se filmen med engelske undertekster.


 

Forandring Fryder

I GARTNERIET

Hos Gartnerierne Ove Nielsen A/S på Fyn findes noget af verdens mest avancerede teknik. Alligevel er der stadig meget ensidigt, gentaget arbejde i drivhusene. Det kender både Birgit og Kaj fra deres dagligdag, men i de seneste år har de lært at mindske skaderne. Gartneriets ledelse har investeret i en række hjælpemidler og ansat en person, der vejleder medarbejderne i arbejdsbevægelser.
Se klip fra filmen her. 
 
 

PÅ MEJERIET

Hos Birkum Ost i Odense har man investeret i nye maskiner og robotter. Det har betydet, at meget af det manuelle arbejde i dag er erstattet af overvågningsarbejde. Mød Winnie, der levende fortæller om sin ændrede hverdag, og Marlene der hurtigt greb chancen og fik en uddannelse i forbindelse med anskaffelsen af nye maskiner.
Se klip fra filmen her. 

Arbejdsmiljø på maskinstationer - Sikkerhed eller bøvl  

"Sikkerhed eller bøvl" er en film, der på en underholdende måde gør opmærksom på de arbejdsmiljøproblemer, der kan være forbundet med arbejdet på maskinstationer. Det gælder ikke mindst de ulykkesfarer, der kan være ved arbejdet med f.eks. de store maskiner, udbringning af bekæmpelsesmidler og færdsel på landevejene.

Det psykiske arbejdsmiljø må man heller ikke glemme i det daglige arbejdsmiljøarbejde.

Filmen viser "Bøvlekaj" i aktion, afbrudt af indslag, der viser hvordan man kan passe på sig selv. April 2003, 27 minutter

Se filmen her.

Hvorfor går det så galt? - om ulykker i landbruget


DVD´en er bygget op omkring fire portrætter af ulykkesramte inden for landbruget, som selv fortæller deres historie. DVD´en indeholder desuden rekonstruktioner af ulykkerne og beskriver konsekvenser for de implicerede. Produceret for BAR Jord til Bord og Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Herning i samarbejde med Landbrugets Rådgivningscentre. 27 min. 2000.

Se filmen:

Del 1: Indledning

Del 2: Når ulykken rammer

Del 3: Det sker kun hos naboen

Del 4: Adfærden kan forbedres

Del 5: Ansvaret for sikkerheden er dit
 

Kemi i gartnerier

Det øgede antal beskæftigede udenlandske statsborgere indenfor gartnerier har medført et behov for, at den udenlandske arbejdskraft har adgang til informationer om hvordan der arbejdes sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt med sprøjtemidler i gartnerier.
Derfor har GLS-A og 3F i samarbejde fået udviklet hjemmesiden kemiigartneri.dk på dansk og engelsk. Hjemmesiden behandler følgende emner: Sådan håndterer du sprøjtemidler – Beskyt dig selv – Det siger reglerne – Sprøjtning i drivhus og på mark.

Når du har mobilen på dig, har du adgang til www.kemiigartneri.dk
Kemiigartneri.dk er udformet således, at den kan anvendes på pc, tablet samt mobiltelefonen og derved ligne en mobil App. Når man har mobilen med i marken, har man adgang til kemiigartneri.dk.


Til ophængning på arbejdspladsen eller hvor det er relevant, er udarbejdet plakater på dansk og engelsk der henleder opmærksomheden på Appen. Plakater på dansk eller engelsk kan udskrives eller bestilles hos barjordtilbord@3f.dk.

Pas På Kroppen

Fysisk belastende arbejde må ikke føre til muskel- og skeletbesvær. Muskel- og skeletbesvær skal forebygges.

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bords hjemmeside www.paspåkroppen.dk, indeholder korte film, som giver gode råd om, hvordan du forebygger belastninger ved forskellige arbejdssituationer indenfor Skovbrug, Gartneri og planteskole, Landbrug og Anlægsgartneri.

Til filmene hører plakater eller faktaark som visualiserer hvor på kroppen, der kan ske skader samt gode råd om hvordan du undgår disse. Gå ind på http://www.paspåkroppen.dk/ og se filmene og download plakater/faktaark. 

Helkropsvibrationer

Læs om den risiko, som kraftig vibrationsbelastning indebærer, samt om gældende regler for vurdering af belastninger.

Hjemmesiden er til den enkelte medarbejder, og til den arbejdsgiver, der er forpligtet til at overveje ansattes vibrationsbelastning i forbindelse med den lovpligtige APV. www.helkropsvibrationer.dk


Støj i det grønne

Hjemmesiden "Støj i det grønne" omfatter håndførte og kørende maskiner, der anvendes indenfor skovbrug, anlægsgartnerområdet og på kirkegårde.
på hjemmesiden formidles støjeksemplerne således, at man samtidig kan høre lyden og se hvor højt støjniveauet er. Endvidere kan man beregne sin egen støjbelastning på en arbejdsdag og høre hvordan et støjbelastet øre hører.

 

Stop støj i landbruget

BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har stået for udviklingen af en hjemmeside, hvor landmændene kan måle deres daglige støjbelastning. På hjemmesiden formidles støjeksempler således, at man samtidig kan høre lyden og se hvor højt støjniveauet er. Endvidere kan man beregne sin egen støjbelastning på en arbejdsdag - og høre hvordan et støjbelastet øre hører.
Siden kan ses på adresse: www.stojilandbruget.dk

Projektet fik en euroæisk arbejdsmiljøpris i Bilbao for god praksis over for støj på arbejdspladsen.

Se også pjecen Støj i landbruget - er det et problem? hvor de grundlæggende begreber om støj og høreværn behandles, og der gives ideer til støjdæmpning eller læs rapporten Støj i landbruget - en eksempelsamling der ligger til grund for materialet.

 

Gravid i gartnerier

Arbejds- og Miljømedicins Klinik, Odense Universitetshospital har med støtte fra BAR Jord til Bord udarbejdet hjemmesiden www.gravidigartneri.dk som indeholder vejledning til gravide i gartnerier.

Der er på hjemmesiden givet vejledning i form af den tid, der skal gå, før man som gravid:

  • må arbejde i væksthuset
  • må håndtere planter iført kemisk bestandige handsker
  • må håndtere planter uden handsker
  • Man kan søge på produktnavn (som skal fremgå af etiketten) eller på aktivstof eller pesticidtype (insektmiddel, svampemiddel, ukrudtsmiddel eller vækstregulerende middel).

Det er en hjemmeside der giver god vejledning om arbejdsmiljøet - også for de der ikke er gravide.

Eventuelle kommentarer til hjemmesiden herunder forslag til andre bekæmpelsesmidler der skal med på hjemmesiden rettes til info@gravidigartneri.dk.

Bevar mig vel!

- er et interaktivt og dialogskabende værktøj, hvor nye medarbejdere på en enkel og motiverende måde lærer, hvordan de undgår arbejdsskader.

Værktøjet er brancherettet gartnerier, svineslagterier og fjerkræbranchen.

Se værktøjet på www.bevarmigvel.com