Udgivelse

Fremtidens arbejde med reduktion af støj og akustisk regulering inden for mejeriindustrien

Projekt "Fremtidens arbejde med reduktion af støj og akustisk regulering inden for mejeriindustrien"

Formål: At sætte fokus på støj og akustik og reduktion af støjbelastninger. Se her