Værktøj

Gravid

De fleste gravide kan passe deres arbejde under det meste af graviditeten. Især når den gravide og arbejdsgiveren går sammen om at tilpasse arbejdet og opgaverne. På hjemmesiden www.gravidmedjob.dk kan du læse om risici i arbejdet, APV for gravide, graviditetspolitik, tilpasning af de daglige opgaver og hvad I ellers kan gøre sammen for at sikre den gravide et godt arbejdsmiljø og forebygge sygefravær.
 
Hjemmesiden er til dig som er gravid og informerer om
 • Det skal du selv gøre
 • Det skal din arbejdsgiver gøre
 • Undervejs i graviditeten
 • Her skal du passe på
 • Hvis du bliver syg under graviditeten
 
og arbejdspladsen
 • Arbejdsgiverens pligter og opgaver
 • Arbejdsmiljøgruppens opgaver
 • Kollegernes opgaver
 • Her skal I passe på
 • Fravær og fastholdelse
 • Ni råd til arbejdspladsen
 • Tre konkrete metoder

Andet materiale

At-vejledning om Gravides og ammendes arbejdsmiljø

Hjemmesiden www.gravidigartneri.dk

Hormonforstyrrende stoffer i væksthuse og gartnerier 

Anlægsarbejde - Arbejdsmiljøvejviser

Landbrug, skovbrug og fiskeri - Arbejdsmiljøvejviser