Branchevejledning

Gravides arbejdsmiljø i gartnerier

Vejledningen behandler både anvendelse af bekæmpelsesmidler, med anvisninger på restriktioner for gravide, og fysisk belastende arbejde, hvor tidsbegrænsningen for arbejdsfunktionen angives. 

Download

Vurderinger af pesticider for gravide i gartneri

www.gravidigartneri.dk er for dig, som er gravid og arbejder i et gartneri, hvor der anvendes kemiske bekæmpelsesmidler (pesticider).
Hjemmesiden indeholder vejledninger om, hvordan du som gravid medarbejder bør opholde dig i væksthus og håndtere planter efter pesticidbehandling.

Besøg hjemmesiden www.kemiigartneri.dk

Få mere viden om hvordan du beskytter dig!

www.kemiigartneri.dk