Udgivelse

Gravidmedjob


Gravidmedjob

Mange gravide, læger, jordemødre og arbejdsgivere er usikre på, om den gravide kan blive i sit job, og hvad der kan gøres for at arbejdsmiljøet ikke bliver farligt for den gravide.

På Gravidmedjob er der målrettede indgange. Se her