Branchevejledning

Gylle - Sikkerhed ved arbejde med gylle

Vejledningen og faktaark skal oplyse landmænd og ansatte om hvilket fokus, der skal være på arbejdsmiljøet i og omkring gyllesystemer, tanke og pumpebrønde, således at der ikke opstår sundheds- eller helbredsskader på de personer, der håndterer gylle.

Branchevejledningen downloades her.

Fakta-ark fortank downloades her.

Fakta-ark gylletank downloades her.

Fakta-ark gyllevogn downloades her.

Fakta-ark svinestald downloades her

Fakta-ark kvægstald downloades her.