Udgivelse

Helsikker?

Helsikker+

MIA-projektet Helsikker+, der sætter fokus på at forøge bevidstheden om vedligehold og sikkerhed ved el-arbejde og dermed bidrage til at nedbringe/minimere antallet af el-ulykker og følger efter el-ulykker, er netop afsluttet. Projektet bibringer nyeste viden på området ved optimering af kvalifikationerne og øger dermed den forebyggende indsats.
 
I den forbindelse blev der udviklet en applikation, debatoplæg, instruktionslister, plakat, præsentationsmateriale m.v., ligesom MIA har etableret hjemmesiden www.helsikker.dk, hvor alt materiale kan downloades fra. Se Alectias temabrev nr. 32.