Udgivelse

Helsikker?

Helsikker+

MIA-projektet Helsikker+, der sætter fokus på at forøge bevidstheden om vedligehold og sikkerhed ved el-arbejde og dermed bidrage til at nedbringe/minimere antallet af el-ulykker og følger efter el-ulykker, er netop afsluttet. Projektet bibringer nyeste viden på området ved optimering af kvalifikationerne og øger dermed den forebyggende indsats.
 
I den forbindelse blev der udviklet en applikation, debatoplæg, instruktionslister, plakat, præsentationsmateriale m.v., ligesom MIA har etableret hjemmesiden www.helsikker.dk, hvor alt materiale kan downloades fra. Se Alectias temabrev nr. 32 der på enkelvis guider én til download og web app. der er velegnet til IPhone og Android. Se her. HTC se her