Udgivelse

Kemi på idealmejeriet

Projekt "Kemi på idealmejeriet"
 

Med baggrund i mange kemiulykker i mejeriindustrien har MIA nedsat en arbejdsgruppe af virksomhedsrepræsentanter, der har til opgave at kvalificere kravene til den arbejdsmiljørådgiver, der skal have opgaven at udvikle slides omkring kemikalier på mejerierne, opbevaring, håndteringer, værnemidler, reparation og vedligehold, ventilation, mærkning og emballering, sikkerhedsdatablade, instruktion og tilsyn samt affald og bortskaffelse.


Opgaven blev herefter sendt i udbud, og her vandt Alectia People opgaven. Arbejdet er nu tilendebragt og har udkrystalliseret sig i et slideshow og en plakat, der viser eksempler på håndtering af kemi på idealmejeriet.

Det er tanken, at slideshowet kan anvendes i arbejdsmiljøorganisationen og i MIA´s arbejdsmiljøuddannelser. Opmærksomheden henledes på, at pdf-udgaven af slideshowet gør det muligt at springe direkte til det fokusområde, man ønsker ved et klik på linkéne.

Se slideshow her

Se plakat her.