Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA)


Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg, 1787 København V.
Tlf.: 3377 3377  Telefax: 3377 3300  E-mail: mia@baujordtilbord.dk

Formål:
Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) fastsætter den overordnede strategi for branchens arbejdsmiljøindsats og har til opgave:

 • at fremme sunde og sikre arbejdsvilkår for alle ansatte i mejeriindustrien
 • at arbejde for at arbejdsmiljø tænkes ind i en helhed
 • at træffe beslutninger af principiel og politisk karakter
 • at prioritere problemstillinger og projekter fra det koordinerede sekretariat
 • at engagere mejeriindustriens beslutningstagere
 • at øge og fremme sikkerhedsarbejdet i de lokale sikkerhedsorganisationer.

Udvalget skal identificere og prioritere problemstillinger samt sørge for at relevante forhold fremlægges, drøftes og kommunikeres til såvel interne som eksterne interessenter.

Udvalget skal arbejde hen imod at være fødevareindustriens mest progressive arbejdsmiljøudvalg ved:

 • at skabe debat og refleksion både for såvidt angår kendte problemstillinger, som nye områder
 • at sørge for at videreformidle hurtigt, direkte og effektivt
 • at udvise handle- og beslutningskraft
 • at tilvejebringe et godt fundament for at sikre et godt arbejdsmiljø
 • at forholde sig til "trends" i arbejdsmiljøet.

Udvalget skal ved at være bevidst om forskelle mellem små og store virksomheder arbejde aktivt og målrettet for at tilgodese såvel små som store virksomheder.

Udvalgets strategi er derfor at etablere sig som en viden-fyrtårn i mejeriindustriens arbejdsmiljølandskab byggende på fire bærende principper:

 • Fremtidorientering
 • Videndeling
 • Kommunikation
 • Involvering.

Medlemmer:
 

Fagligt Fælles Forbund
Forhandlingssekretær Peter Møller Sjøgren (formand)
Kampmannsgade 4
1790 København V.
Tlf. 8892 0258
E-mail: peter.sjoegren@3f.dk
 

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg
Branchedirektør Nils Juhl Andreasen (næstformand)
DI
1787 København V.
Tlf. 3377 3521
E-mail: nja@di.dk

Arla Foods amba
Director Hans Sønderskov Uhrenholt
Sønderhøj 14
8260 Viby J.
Tlf. 8938 1000
E-mail: hans.soenderskov.uhrenholt@arlafoods.com

Arla Foods amba
Senior Site director Klaus Jeppesen
Taulov Mejeri
Danbovej 2, Taulov
7000 Fredericia
Tlf. 7622 3400
E-mail: klaus.jeppesen@arlafoods.com

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
Chefkonsulent, advokat Birgitte Dember
DI
1787 København V.
Tlf. 3377 3522
E-mail: bdem@di.dk

Foreningen af mejeriledere og funktionærer
Sekretariatsleder Anne-Sofi Christiansen
Munkehatten 28
5220 Odense SØ.
Tlf. 6612 4025
E-mail: ac@maelkeritidende.dk

HK/Privat
Faglig sekretær Kim Bonde Nielsen
Weidekampsgade 8
Postboks 470
0900  København C.
Tlf. 3330 4343
E-mail: kbn@hk.dk

Fødevareforbundet NNF
Faglig konsulent Lars Gram
Molestien 7
2450 København SV
Tlf. 3818 7106
E-mail: lgr@nnf.dk

Dansk Metal
Sekretær Michael Antonsen
Nyropsgade 38
1780 København V.
Tlf. 2023 7007
E-mail: mian@danskmetal.dk
 

Cremo Ingredients A/S
Plant Manager Frank Lindenberg
Toftegårdsvej 3
5620 Glamsbjerg
Tlf: 6372 1544
E-mail: frank.lindenberg@kerry.com


Dansk El-Forbund
Forbundssekretær Lars Johansen
Nyropsgade 14
1602 København V.
Tlf. 3329 7090
E-mail: lkj@def.dk 


Fødevareforbundet NNF, Mejeribranchen
Forbundssekretær Per Hansen
C.F. Richsvej 103
2000 Frederiksberg
Tlf. 3818 7086
E-mail: peh@nnf.dk

Sekretariat: 

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg 
Chefkonsulent Torben Rentzius Jans (sekretær)
DI
1787 København V.
Tlf. 3377 3524 
E-mail: jans@di.dk  
 

Arla Foods amba 
Health & Safety Manager Betina Goul 
Sønderhøj 14 
8260 Viby J.
Tlf. 8938 1000
E-mail: betina.goul@arlafoods.com

Fødevareforbundet NNF
Forbundskonsulent Tommy Jensen
C. F. Richs Vej 103
2000 Frederiksberg
Tlf. 4034 0748
E-mail: tj@nnf.dk


Sidst revideret januar 2019