BAR Jord til Bords videoer/dvd inden for mejeriindustrien kan, sålænge haves, fås ved henvendelse til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg/BAR Jord til Bord, tlf. 3336 4000. E-mail: barjordtilbord@mejerierne.dk

 

Hjemmesider

Værktøjer/DVD