Nyhedsbrev 11 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

27. oktober 2011

Ulykker på landet - 8 arrangementer rundt om i landet

 
Med fokus på forebyggelse af ulykker, afholder BAR Jord til Bord og Videncentret for Landbrug en række arrangementer i vinterhalvåret 2011/12.
 
Ved hvert arrangement deltager en person som fortæller om sin egen ulykke og konsekvenserne heraf. Læs mere om arrangementer på BAR Jord til Bords hjemmeside under Jordbruget/Ulykker.
 
Læs mere i pressemeddelelse her.
 
Se oversigt over alle arrangementer her.
 

 

 

Bortskaffelse af kemikalier og tom emballage (revideret udgave)

Branchevejledningen giver oplysning om, hvordan man inden for jordbrugsområdet skal bortskaffe rester af bekæmpelsesmidler og tom emballage.
 
Derudover giver vejledningen råd om opbevaring af kemikalier samt hvordan arbejdet med kemikalier kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
 
Læs mere her.
     
     

Få styr på arbejdsmiljøet i landbruget

Vejledningen omhandler samarbejdet om sikkerhed og sundhed (AMO). Derudover gennemgår den arbejdspladsvurdering (APV), arbejdspladsbrugsanvisning og eftersyn af løfteredskaber – alle centrale emner i arbejdsmiljøarbejdet, som arbejdsgivere og medarbejder skal kende for at kunne leve op til arbejdsmiljølovens krav.
 
Læs mere her.
 
Bemærk om AMO: Den første arbejdsmiljødrøftelse skal være gennemført senest den 1. oktober 2011.
   
     

Re-entry om arbejde med pesticidbehandlede planter i væksthuse

BAR Jord til Bord har revideret branchevejledningen Re-entry - om foranstaltninger ved arbejde med pesticidbehandlede planter i væksthusgartnerier.
 
Branchevejledningen giver en kort beskrivelse af, hvilke forholdsregler man skal tage, når man arbejder i væksthuse med pesticidbehandlede potteplanter. Re-entry giver vejledning om værnemidler, og om hvornår man må opholde sig i væksthus efter sprøjtning mv. Således at arbejdet kan udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
 

Vejledningen kan downloades her.

 

    

 Husk at evaluere vores materialer!

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Link: www.svarbarjordtilbord.dk  

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information.