Nyhedsbrev 12 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

9. november 2011

Temamøde om arbejdsmiljø i gartneribruget
 
Om indkøb af automatiske maskinanlæg og robotter, arbejdsmiljøledelse og den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 
Den stigende automatisering af gartnerierhvervet betyder, at det er nødvendigt at sætte fokus på ulykkesrisici ved indkøb og installation af robotanlæg eller andre automatiske anlæg, som anvendes i virksomhederne. Ellers kan dødsulykker og andre alvorlige ulykker blive konsekvensen. Det er de erfaringer man har set i andre brancher, når robotterne tager over – og den første dødsulykke med baggrund i et automatisk maskinanlæg er også registreret i gartnerierhvervet.
 
BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg indbyder derfor virksomheder, arbejdsmiljørepræsentanter, leverandører og rådgivere samt ansatte til et temamøde med særlig fokus på indkøb af maskiner, herunder regler om CE mærkning og de forhold som virksomheder skal være opmærksomme på ved installation og drift af automatiske anlæg.
 
Temamøde afholdes tirsdag den 29. november 2011, kl. 13.00 – 16.00 hos
GartneriRådgivningen, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV
 
Efter kurset har du fået:
- Viden om indkøb og installation af automatiske maskiner
- Viden om Maskindirektivet og CE-mærkning af maskiner og anlæg
- Viden om arbejdsmiljøledelse i gartneribruget
- Viden om nyeste regler, herunder den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 
Kurset er gratis for alle og opfylder betingelser for at godtgøre en ½ dags supplerende arbejdsmiljøkursus for en virksomheds arbejdsmiljørepræsentanter.
 
Se hele programmet her.
 
 
 
     
 Husk at evaluere vores materialer!

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Link: www.svarbarjordtilbord.dk  

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information.