Nyhedsbrev 13 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

3. januar 2012

BAR Jord til Bords udgivelser 2011    
     

Ulykker i landbruget


En landsdækkende annoncekampagne i landbrugsavisen i 2010 satte fokus på ulykker på landet. Til hver ulykke blev der udarbejdet et faktaark med gode råd om forebyggelse. De 46 faktaark er samlet i en udgivelse. Se her
 

 

 

     
 

Bortskaffelse af kemikalier og tom emballage (revideret udgave)

Vejledningen giver råd om bortskaffelse og opbevaring af kemikalier samt hvordan arbejdet med kemikalier kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Se her
     
     

Få styr på arbejdsmiljøet i landbruget

Revideret udgave som omhandler samarbejdet om sikkerhed og sundhed (AMO) samt centrale emner i arbejdsmiljøarbejdet så som arbejdspladsvurdering (APV), arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) og eftersyn af løfteredskaber. Se her
   
     

Re-entry om arbejde med pesticidbehandlede planter i væksthuse

Revideret vejledning om foranstaltninger ved arbejde med pesticidbehandlede planter i væksthusgartnerier. Se her

 

    

     

Arbejdsmiljø ved reparation og vedligeholdelse af maskiner

Vejledningen formidle viden og give anvisninger på gode arbejdsmetoder, der kan være en hjælp til at undgå ulykker ved reparation og vedligeholdelse af maskiner.


Vejledningen gennemgår systematisk arbejdsprocesserne ved reparation. Se her
 

   
     

Faresymboler - Mærkning og klassificering af kemikalier

Fra den 1. december 2010 og frem til 2017 vil man på kemikalier kunne se enten de kendte orange faresymboler, eller røde og hvide firkanter, som er de nye farepiktogrammer fra EU. Se her
 

   
     

Højtryksrensning i landbruget


Vejledningen beskriver en række praktiske løsninger, der kan øge sikkerheden ved manuelt arbejde med højtryksrensning - både i form af forbedrede arbejdsmetoder og ved brug af egnede personlige værnemidler. Findes også på engelsk, rumænsk og ukrainsk. Se her
 

   
     

Automatiske maskiner i gartneribruget


BAR Jord til Bord har udgivet en vejledning om, hvordan arbejdsmiljøet inddrages ved indkøb, installation og drift af automatiske maskiner til gartneribruget. Se her
 

 
     
Automatiske maskiner i kvægbruget og svinebruget


BAR Jord til Bord har udgivet to vejledning hhv. til kvægbruget og svinebruget om hvordan arbejdsmiljøet inddrages ved indkøb, installation og drift af automatiske maskiner. Vejledning vedr. kvægbruget se her. Vejledning vedr. svinebruget se her

 
     

MRSA i svinebesætninger


Ved daglig eller jævnlig kontakt med svin, vil man blive udsat for MRSA 398. Vejledning om MRSA 398 informerer om hvilke forholdsregler, der skal tages for at minimere risikoen for at bringe smitte fra stald til husstand. Se her
 

   
     
 Husk at evaluere vores materialer!

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Link: www.svarbarjordtilbord.dk  

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information.