Nyhedsbrev 14 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

3. februar 2012

Arbejdsmiljøuddannelse for Jordbrugs- og slagteriområdet

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere skal have gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter valg/udpegning.
 

Der afholdes kursus den 6. – 7. marts samt 28. marts 2012 hos DanParcs Søhøjlandet, Lille Amerika 10, 8883 Gjern.

Tilmelding til arbejdsmiljøuddannelsen sker ved henvendelse til: Merethe Pristed, telefon: 3370 2012 eller e-mail: amudd.barjordtilbord@mejerierne.dk

Du kan læse mere om Arbejdsmiljøuddannelsen på www.barjordtilbord.dk. 
 

 

 

     
Arbejdsmiljøarbejdet - hvordan gribes det an!

Reglerne om arbejdsmiljøorganisationen – AMO er blevet ændret.


I Danmark er der et stort antal små virksomheder, for hvem det kan være vanskeligt at overskue de mange regler på arbejdsmiljøområdet. 

BAR Jord til Bord har udarbejdet vejledningen ”Arbejdsmiljøarbejdet – hvordan gribes det an!” til virksomheder i landbrug, skovbrug, gartneribrug og anlægsgartnere. Vejledningen omhandler regler om organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø – AMO, behandler Arbejdspladsvurdering - APV og Arbejdspladsbrugsanvisninger – APB. Hent vejledningen her.
 

     
     

Ny bekendtgørelse om Syn af sprøjteudstyr

Landbrugets ca. 20.000 sprøjter og gartneriernes 3.000 sprøjter skal synes inden den 26. november 2016.
 

Bekendtgørelsen beskriver reglerne for regelmæssigt syn og kontrol af sprøjteudstyr, herunder reglerne for synsvirksomhederne, som skal kontrollere sprøjteudstyret, og den uddannelse, der er påkrævet for ansatte hos synsvirksomheden.
 

Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1220 af 15. december 2011 om syn af sprøjteudstyr trådte i kraft den 20. december 2011. Se her

   
     
     
     
     
 Husk at evaluere vores materialer!

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Link: www.svarbarjordtilbord.dk  

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information.