Nyhedsbrev 15 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

7. marts 2012

     

Sikkerhedshåndbog for Anlægsgartnere

 

BAR Jord til Bord har opdateret Sikkerhedshåndbogen for Anlægsgartnere.

 

Håndbogen er en brancherettet opslagsbog, der omhandler de arbejdsmiljømæssige regler, der er gældende ved arbejde inden for anlægsgartnerområdet. Bogen indeholder bl.a. arbejde med maskiner og værktøj, kemiske stoffer og brug af værnemidler mv.

 

Den nye udgave af sikkerhedshåndbogen findes i en PDF-version, hvor det er nemt at slå op på det ønskede kapitel. Man skal gå til indholdsfortegnelsen på side 4 og 5 og blot trykke det ønskede kapitel.

 

Download sikkerhedshåndbogenwww.barjordtilbord.dk.

 
Vidste du ...
 
·      at nye traktorer, som udbringer pesticider og flydende gødning, skal udstyres med en kategori 4 kabine, der beskytter mod støv, flydende pesticider og deres dampe.
 
·      at forældelsesfristen for erhvervssygdomme er udvidet. Det betyder, at hvis man udvikler erhvervssygdomme, senere end 30 år efter den skadelige påvirkning, kan man stadig få erstatning/godtgørelse.
 
·      at arbejdsulykker skal anmeldes digitalt via EASY eller via en digital formular på virk.dk. Arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsulykker digitalt.
 
·      at der, fra 1. december 2010 og frem til 2017, på kemikalier enten kan ses de orange faresymboler eller de nye røde og hvide firkanter, som er farepiktogrammer fra EU.
 
·      at reglerne om arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er ændret. Det betyder bl.a. bedre uddannelsesmuligheder for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen som skal tilbydes supplerende uddannelse.
  
Husk at evaluere vores materialer!

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Evaluering: http://www.svarbarjordtilbord.dk/

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information.