Nyhedsbrev 17 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

16. august 2012

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr

Manglende overholdelse af regler om lovpligtige eftersyn af udstyr og maskiner, er den primære årsag til mange forbud og påbud fra Arbejdstilsynet, når de gennemfører tilsynsbesøg på landbrugsområdet.

Vejledningen "Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr" beskriver, hvordan lovpligtige eftersyn og hovedeftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr kan gennemføres.

Se vejledningen her

 

 

     
Halmballer - sikker håndtering i landbruget
 

Transport og lagring af halmballer er blandt de arbejdsopgaver, hvor der sker alvorlige ulykker.

BAR Jord til Bord har udarbejdet en vejledning der indeholder information og retningslinjer for håndtering af halmballer, der omfatter såvel de arbejdsopgaver, der foregår på marken, under transporten og ved stabling og håndtering af halmballer i laden.

Læs mere her

     
     
Livsfarligt tilbehør til buskryddere forbydes
 

Slagletilbehør er bearbejdende tilbehør (skæreenheder), der består af mere end én metaldel. En buskrydder er ikke fra fabrikantens side beregnet til at blive monteret med slagletilbehør.

Hvis en buskrydder monteres med slagletilbehør er der derfor risiko for, at slaglen slides, så dele af den kan udslynges som et projektil og afstedkomme livsfare for omkringstående personer, oplyser Arbejdstilsynet.

Læs mere i Bekendtgørelse nr. 360 af 23. april 2012 om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning.

 
     

www.ungdomjob.dk - om unges arbejdsmiljø

www.ungmedjob.dk er der samlet information om unges arbejdsmiljø. Målgruppen er unge op til 25 år, undervisere i grundskolen, på gymnasier og erhvervsskoler, forældre samt arbejdsgivere der beskæftiger unge.
 
Du kan tilmelde dig et nyhedsbrev med artikler om arbejdsmiljø, der udkommer 2 gange årligt. 
 
 
 
 
   
     

ArbejdsmiljøPrisen 2012

Kender du en virksomhed, der har fundet nye veje i arbejdsmiljøarbejdet? Så er det nu eller senest den 21. september 2012 du skal indstille den til ArbejdsmiljøPrisen 2012.

ArbejdsmiljøPrisen belønner og fremhæver gode og alternative løsninger på problemer med arbejdsmiljøet - og viser anerkendelse over for de virksomheder, som har gjort et bemærkelsesværdigt arbejdsmiljøarbejde.

Læs mere på www.ArbejdsmiljøPrisen.dk

   
     

Obligatorisk syn af sprøjter

Sprøjteudstyr til professionelt brug må ikke anvendes efter den 26. november 2016, med mindre det er godkendt ved syn. Derefter skal udstyret på sigt synes hvert 3. år. Undtaget er udstyr med en tank på 25 liter eller derunder, sprøjter der bæres på ryggen og skovningsmaskiner, hvorpå der er påmonteret pesticidsprøjter. Aerosolsprøjter er dog altid omfattet uanset volumen og udformning.

Læs mere i Bekendtgørelse nr. 1220 af 15. december 2011 om syn af sprøjteudstyr.

   
 
 Husk at evaluere vores materialer!