Nyhedsbrev 18 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

21. september 2012

Reviderede Sikkerhedshåndbøger

 
BAR Jord til Bord har opdateret Sikkerhedshåndbøgerne
for Landbrug og Maskinstationer, Skovbruget og
Gartnerier og planteskoler.
 
Håndbøgerne er brancherettede opslagsbøger, der om-
handler de arbejdsmiljømæssige regler, der er gælden-
de ved arbejde inden for områderne.

Bøgerne indeholder bl.a. arbejde med maskiner og
værktøj, kemiske stoffer og brug af værnemidler.
 

Pdf-udgaverne vil løbende blive opdateret på
www.barjordtilbord.dk

     
Sikkerhedshåndbog for Anlægsgartnere 
 
Netversionen af Sikkerhedshåndbog for Anlægsgartnere er opdateret med:
 • Der skal udpeges en sikkerhedsansvarlig, når der er 5
  personer der har adgang til giftige stoffer. Se side 39
  og læs mere i klassificeringsbekendtgørelsen.
 • Forbud mod at bringe skæreudstyr af slagtetypen til
  bærbare håndholdte buskryddere i omsætning. Se side
  56 og læs mere i bekendtgørelsen.
 • De tilladte største akseltryk på køretøjer er ændret.
  Se side 147 og læs mere i dimensionsbekendtgørelsen.
     
     
Positivliste for sprøjtemidler 
 

Det er blevet lettere at få overblik over, hvilke sprøjtemidler der er lovlige, og hvor længe godkendelsen varer.

www.middeldatabasen.dk  er oprettet en liste som omfatter alle de sprøjtemidler, der er lovlige i Danmark. Hvis midlet ikke står på listen, må det ikke bruges.

   
     

Vejledningen om erhvervssygdomme er blevet revideret 

 
Arbejdsskadestyrelsen har udvidet fortegnelsen over erhvervssygdomme med skuldersygdommene; rotator cuff-syndrom/impingementsyndrom og gener fra eller forandringer i den lange bicepssene.

Læs mere i vejledningen her 

 
 
   
     

Rygeloven er blevet ændret

Det er ikke tilladt at ryge på offentlige eller private arbejdspladser.

Men loven indeholder to undtagelser:

 • Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.
 • Det kan besluttes at tillade rygning i kraner, firmabiler og andre erhvervskøretøjer, der alene tjener som arbejdsplads for en person ad gangen. 

På arbejdspladser, hvor der er rygerum eller rygekabiner, skal der opsættes skilte som advarer mod forurenet luft. Læs mere om rygeloven på www.sst.dk/rygelov

   
     
 
 Husk at evaluere vores materialer!
   

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information