Nyhedsbrev 19 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

23. oktober 2012

Halmballer - sikker håndtering i landbruget
 
Netversionen af Sikkerhedshåndbog for Anlægsgartnere er opdateret med:
 
Transport og lagring af halmballer er blandt de arbejdsopgaver, hvor der sker alvorlige ulykker.
 
Der er flere eksempler på personer, som er kommet alvorlig til skade, endog med dødelig udgang, fordi halmballer er væltet ned over dem.
 
BAR Jord til Bord har udarbejdet en vejledning, der indeholder information og retningslinjer for håndtering af halmballer, der omfatter såvel de arbejds-
opgaver, der foregår på marken, under transporten og ved stabling og håndtering af halmballer i laden.

Læs mere her.
     
     
Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning 
 

Der sker hvert år alt for mange skader og ulykker i forbindelse med sankning og selvskovning i de danske skove. Denne vejledning omhandler sikkerhed med og vedligeholdelse af motorsave, og henvender sig til skovejere, selvskovere og sankere. Vejledningen beskriver, hvordan man bør forholde sig, hvis skaden sker.
 

Til vejledningen findes to foldere om selvskovning og sankning, som i korte træk gengiver kravene til sikkerhed og adfærd og er velegnet til de, der har privat ærinde i skoven. Den ene indeholder desuden en blanket ”Tilladelse til selvskov-

ning, sankning mv.”.
 

Se vejledningen og folderne her.
 

   
     

Napo - små film om arbejdsmiljø

Napo filmene er produceret på vegne af en gruppe europæiske arbejdsmiljø-
organisationer. Formålet er, at Napo og hans venner skal fungere som en arbejdsmiljømæssig appetitvækker gennem deres vindende figurer, under-
holdende historier og lette tilgang.
 
Filmene er uden tale og er derfor velegnet til alle nationaliteter.
 
Få mere at vide om Napo og se filmene her
 
   
     

Ny bekendtgørelse om rådgivningspåbud på vej

Arbejdstilsynet oplyser, at der er en ny bekendtgørelse om rådgivnings-

påbud på vej.

Ændringerne indebærer, at en virksomhed som hovedregel kun vil få rådgiv-

ningspåbud ved komplekse arbejdsmiljøproblemer, der er vanskelige at løse, samt når den har fået fem eller flere påbud om arbejdsmiljøproblemer.

Læs mere om baggrunden for ændringerne her.

   
     
 
 Husk at evaluere vores materialer!
   

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information