Nyhedsbrev 20 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

16. november 2012

Vejledning om højtryksrensning 
 
Manuel højtryksrensning er en krævende arbejdsopgave, som belaster hænder, arme og skuldre. Øjne og luftveje udsættes for småpartikler, fra sprøjtetågen. Hørelsen er i farezone på grund af støj.
 
Vejledningen beskriver hvordan man kan øge sikkerhed og sundhed ved højtryksrensning og omhandler arbejde, der bl.a. udføres inden for skovbrug, gartneribrug og anlægsgartneri. Der er udarbejdet særskilt vejledning for landbruget.
 
Vejledningen er et 2-sidet A4 ark som er modstandsdygtigt overfor smuds/vand og er derfor velegnet til ophængning.
 
Vejledningen kan bestilles hos BAR Jord til Bord eller hentes på hjemmesiden www.barjordtilbord.dk under Jordbruget/Branchevejledninger. Se her 
 
     
     
BAR Jord til Bord udgivelser - november 2012
 

Hæftet med BAR Jord til Bord udgivelser er blevet opdateret.
 

Nyt er bl.a. reviderede Sikkerhedshåndbøger, vejledning om Halmballer og Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr.

Få et hurtigt overblik over "BAR Jord til Bords udgivelser".
 

Folderen indeholder information om branchevejledninger og relevante hjemmesider om f.eks. helkropsvibrationer, støj og gravid med job.
 

BAR Jord til Bord udgivelser November 2012 kan downloades via hjemmesiden www.barjordtilbord.dk. Se her
 

   
     

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken

3F medlemmer, der arbejder på kirkegårde, indgår i større spørgeskemaundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken.
 

For at få så godt et grundlag som muligt til arbejdet med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, er det vigtigt, at så mange ansatte i folkekirken som muligt svarer. Så hvis ”de grønne arbejdspladser” i folkekirken skal have del i forbedringerne af det psykiske arbejdsmiljø, så må I ud af busken nu!

Mandag den 5. november modtog alle, med mere end 8 timers ugentlig arbejdstid, et brev med et link til spørgeskemaundersøgelsen i deres e-boks. Det er muligt at svare på spørgeskemaet indtil den 23. november 2012.

Se vedhæftede korte beskrivelse af undersøgelsen samt hvordan man logger på

e-Boks her
 

   
     
 
 Husk at evaluere vores materialer!
   

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information