Nyhedsbrev 21 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

07. januar 2013

Arbejdsmiljø og helbred 2012
 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø – NFA har stillet 16.300 beskæftigede personer en lang række spørgsmål om deres psykiske og fysiske arbejdsmiljø og helbred. Resultaterne er fordelt på jobgrupper, alder og køn. Fra 2012 og frem til 2020 vil NFA hvert andet år stille de samme spørgsmål til beskæftigede personer i Danmark. Læs mere på NFA's hjemmeside.

Beskæftigede indenfor jobgruppe ”gartnere og landmænd” rapporterer positivt om det psykiske arbejdsmiljø, men er belastet af det fysiske arbejdsmiljø, herunder helkropsvibrationer.

Hvis man kigger nærmere på kategorien ”Fysiske krav og fysisk anstrengelse i arbejdet”, rapporterer gartnere og landmænd, at de i visse situationer:

  • arbejder med ryggen foroverbøjet eller vrider uden at støtte med hænder og arme
  • skubber eller trækker ¼ eller mere af arbejdstiden
  • oplever, at gentage de samme armbevægelser mange gange i minuttet.
  • angiver typiske løft på mindst 30 kg
  • er udsat for kraftige vibrationer, der rammer hele kroppen i mere end ¼ af arbejdstiden.

Deltagerne er blevet spurgt, om de er udsat for kraftige vibrationer, fx fra traktor, truck eller lignende køretøj. Se ”Vibrationer, der rammer hele kroppen”.
 

   

 

     

Udregning af daglig vibrationsbelastning

 

BAR transport og engros har på deres hjemmeside en ”Regnemaskine til udregning af den daglige vibrationsbelastning, A(8) for helkropsvibrationer”.

Med ”regnemaskinen” kan du beregne din daglige belastning og se om den holder sig under aktionsværdien på 0,5 m/s2 og grænseværdien på 1,15 m/s2. Ved overskridelse af aktionsværdien (det gule felt) skal man træffe foranstaltninger til nedbringelse af belastningen. Grænseværdien (det røde felt) må ikke overskrides. Se regnemaskinen her!

Se også BAR Jord til Bords hjemmeside www.helkropsvibrationer.dk samt vejledningerne om ”Helkropsvibrationer i landbruget”, ”Helkropsvibrationer i skovbruget” og ”Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet”.
 

   
     


 

    
     
 
 Husk at evaluere vores materialer!