Nyhedsbrev 23 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

07. februar 2013

Ulykker i skoven 
Der sker hvert år alt for mange skader i forbindelse med træfældning. I de seneste uger har man kunne læse om to dødsulykker i forbindelse med træfældning.

Som udgangspunkt bør man aldrig være alene, når der arbejdes med motorsav.
Er det alligevel nødvendigt at arbejde alene, så skal man:

 • altid have en mobiltelefon på sig
 • have aftale med en person om at holde kontakt – mindst hver tredje time 
 • informere om hvor man befinder dig - så præcis adresse som muligt
 • aftale sluttidspunkt for arbejdet

BAR Jord til Bord har i august 2012 udgivet en vejledning ”Sikkerhed ved selvskovning og sankning” samt to korte pjecer, som man bør læse, før man går i gang med træfældning. Både vejledningen og pjecerne kan ses og udskrives på hjemmesiden.
 

   

 

     

Revideret Sikkerhedshåndbog for Anlægsgartnere

 

BAR Jord til Bord har opdateret og genoptrykt ”Sikkerhedshåndbog for Anlægsgartnere”. Håndbogen er en brancherettet opslagsbog, der omhandler de arbejdsmiljømæssige regler, der er gældende på området. Bogen indeholder bl.a. arbejde med maskiner og værktøj, kemiske stoffer og brug af værnemidler mv.

5. oplag af ”Sikkerhedshåndbog for Anlægsgartnere” kan downloades via www.barjordtilbord.dk eller bestilles i www.arbejdsmiljobutikken.dk på varenummer 142077.

Pdf-udgaven bliver løbende opdateret på hjemmesiden www.barjordtilbord.dk. I pdf-udgaven kan man klikke i indholdsfortegnelsen og komme til det ønskede afsnit. 
 

   
     

Enklere rådgivningsordning

Der er indført nye regler om rådgivningspåbud. Bekendtgørelse trådte i kraft den 1. februar 2013 og indeholder følgende typer af rådgivningspåbud:

 • Rådgivningspåbud om alvorlige eller komplekse arbejdsmiljøproblemer, der er vanskelige at løse
 • Rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer
 • Undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø
 • Undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer.

Læs mere om de nye regler på Arbejdstilsynets hjemmeside og i bekendtgørelse nr. 59 af 15. januar 2013 om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet.
 

    
     

Nye regler for arbejdsmiljørådgivning

Fra den 1. februar gælder følgende regler for autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet.

 • Kravet til rådgiverens erfaring med arbejdsmiljørådgivning er nu på to år inden for de seneste fem år.
 • Den autoriserede rådgivningsvirksomhed kan blive kontrolleret af Arbejdstilsynet flere gange i løbet af en autorisationsperiode.
 • Alle autoriserede rådgivere betegnes nu ”autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet”.

Læs mere om de nye regler på Arbejdstilsynets hjemmeside og i bekendtgørelse nr. 65 af 17. januar 2013 om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet.
 

 
     
 
 Husk at evaluere vores materialer!
   

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information