Nyhedsbrev 24 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

01. marts 2013

Transport og færdsel på landbrug
 

Transport og færdsel på landbrugsejendomme udgør en risiko for ulykker. Landmanden har ansvaret for, at både arbejdsmiljø- og færdselsloven overholdes. Mange arbejdsulykker kan forebygges, hvis den interne færdsel er planlagt forsvarligt, og der er aftalt klare retningslinjer for færdslen på ejendommen.

BAR Jord til Bord har udgivet en vejledning som fokuserer på al færdsel, der foregår i bygninger, mellem bygninger, siloer, gyllebeholdere samt på gårdspladsen og på de nærmeste private områder og veje. Færdsel kan både være gående og kørende.
 

I vejledningen findes en tjekliste til gennemgang af sikkerhed ved intern transport, som kan bruges i forbindelse med bedriftens arbejdspladsvurdering (APV) eller den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

På BAR Jord til Bords hjemmeside www.barjordtilbord.dk kan man downloade vejledningen ”Transport og færdsel på landbrug”.
 

 
   

 

     

Mand fastklemt i fodersilo

 

I forbindelse med rengøring af silo, kravlede en mand ind i siloen, hvorefter en del af foderet falder ned over ham. Arbejdstilsynet har afgivet to ”strakspåbud”. Et om at få stoppet den type rensning af en silo med det samme, og et om at landmanden skal være bedre til at instruere den ansatte før rengøring.
 

I 2012 døde to personer efter ulykker i landbrugssiloer, og vi vil nu afdække, hvordan ulykkerne sker; oplyser Helle Birk Domino, arbejdsmiljøchef i Videncenter for Landbrug.

Der er mange, der kommer til skade i landbruget, typisk i forbindelse med helt almindelige og daglige opgaver, hvor opmærksomhed eller koncentrationen svigter. Det viser erfaringerne fra sikkerhedskampagnen i 2010, hvor BAR Jord til Bord og Videncentret for Landbrug analyserede 46 specifikke ulykker og beskrev, hvordan de kunne være undgået. 
 

   
     

Ulykker i trafikken

 

Traktorer med påmonterede redskaber, som rager ud i forhold til traktorens bredde, er farlige i trafikken. Nyligt blev en cyklist ramt og dræbt af et påmonteret redskab.

På BAR Jord til Bords hjemmeside www.barjordtilbord.dk kan man downloade vejledningen ”Sikker kørsel med frontmonterede redskaber”, som beskriver, hvordan man skal opføre sig i trafikken.

På BAR Jord til Bords hjemmeside www.sikkerhedskampagne.dk er der en liste over nogle af de trafikulykker, der er sket, hvor landbrugsmaskiner har været involverede.
 

    
     
 
 Husk at evaluere vores materialer!
   

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information