Nyhedsbrev 25 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

17. april 2013

Re-entry om arbejde med pesticidbehandlede planter i væksthusgartnerier
 
BAR Jord til Bords branchevejledning Re-entry om foranstaltninger ved arbejde med pesticidbehandlede planter i væksthusgartnerier er blevet oversat til engelsk og fransk.
 
Vejledningen giver en kort beskrivelse af, hvilke forholdsregler man skal tage, når man arbejder i væksthuse med pesticidbehandlede planter, således at arbejdet kan udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
 
Vejledningerne kan downloades her.
 
     
     
Mange anmelder ikke arbejdsulykker
 

Det er vigtigt, at alle anmeldelsespligtige arbejdsulykker også bliver anmeldt, både for at få et retvisende billede af arbejdsulykkerne og af hensyn til den tilskadekomnes mulighed for erstatning.
 

Arbejdsgivere skal anmelde arbejdsulykker digitalt via EASY – Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynets anmeldesystem. Arbejdsgivere kan ikke længere anmelde arbejdsulykker på papirblanketter.
 

Borgere og andre anmeldere end arbejdsgivere kan derimod anmelde arbejdsulykker både via EASY og på papir. Blanket til anmeldelse kan hentes hos Arbejdsskadestyrelsen her.
 

   
     

Giftlinjen - www.giftlinjen.dk

Giftlinjen, telefon 82 12 12 12, er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor alle kan få direkte råd og hjælp i tilfælde af forgiftning. Sygeplejersker og læger, der er særligt uddannede inden for forgiftning, sidder klar ved telefonerne døgnet rundt.
 
www.giftlinjen.dk kan man via Kemikalielisten søge information om risiko, symptomer og forholdsregler ved forgiftning med kemiske produkter. Kemikalielisten omfatter både husholdningskemikalier og andre almindelige kemiske produkter.
 
   
     

Landmand ramt af halmballe

Halmballer kan være livsfarlige. Det viser endnu en sag, hvor en bigballe på 200 kg væltede ned over en landmand. Ulykken skete da han skulle modtage et læs med bigballer og en 200 kg tung halmballe faldt ned over ham under aflæsningen.
 

BAR Jord til Bord har udarbejdet en vejledning der indeholder information og retningslinjer for håndtering af halmballer, der omfatter såvel de arbejdsopgaver der foregår på marken, under transporten og ved stabling og håndtering af halmballer.
 

Hent vejledningen her.
 

   
     
 
 Husk at evaluere vores materialer!
   

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information