Nyhedsbrev 26 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

22. maj 2013

Sikkerhed eller bøvl - DVD
 
En film der på en underholdende måde gør opmærksom på de arbejdsmiljøproblemer, der kan være forbundet med arbejdet på maskinstationer. Det gælder ikke mindst de ulykkesfarer, der kan være ved arbejdet med f.eks. de store maskiner, udbringning af bekæmpelsesmidler og færdsel på landevejene. Det psykiske arbejdsmiljø må man heller ikke glemme i det daglige arbejdsmiljøarbejde.
 
Dvd’en viser “Bøvlekaj” i aktion, afbrudt af indslag, der viser, hvordan men kan passe på sig selv.
 
Dvd’en fra 2007 er velegnet til undervisningsbrug. Den kan fås hos barjordtilbord@3f.dk eller købes i ArbejdsmiljøButikken.
 
      
     
Vibrationer fra håndværktøj kan give kroniske smerter
 
Vibrerende håndværktøj kan føre til sygdomme i hænder, arme og skuldre.

De første spæde tegn er snurrende eller følelsesløse fingre. Efter længere tids belastning er der risiko for at få såkaldte ”hvide fingre”, der er den hyppigste erhvervssygdom. ”Hvide fingre”, viser sig i anfald som hvide, kolde og følelsesløse fingre, typisk i koldt vejr.
 
Det er vigtigt at vælge håndværktøj med det laveste vibrationsniveau i håndtaget.
 
Læs mere i artiklerne om vibrerende værktøj i Magasinet Arbejdsmiljø nr. 4 – 2013. Se også afsnittet om Vibrationer i BAR Jord til Bords Sikkerhedshåndbog for Anlægsgartnere.
 
   
     

Hjælpemidler til tunge løft

BAR Jord til Bords hjemmeside www.barjordtilbord.dk/tungeloft er et elektronisk katalog indeholdende arbejdsbeskrivelser, belastninger, forværrende faktorer og forslag til løsninger af tunge løft situationer.
 

Hjemmesiden indeholder også en liste over en række udvalgte arbejdsredskaber, der kan være brugbare løsninger i bestemte arbejdssituationer. Se f.eks. ”Smart Mover” til transport af sten.
 

Forslag til gode tekniske hjælpemidler til de beskrevne arbejdssituationer modtages gerne på mail barjordtilbord@gls-a.dk.
 

 
   
     

Dødsulykker i forbindelse med gyllegas

Omgang med gylle kan være livsfarlig. Der er igen sket en dødsulykke i landbruget i forbindelse med gyllegas.
 

Svovlbrinte lammer, selv i små doser, lugtesansen. ”Det er som russisk roulette, for gasserne er lumske, og man ved ikke, hvornår de er der” siger specialkonsulent Tormod Overby, Videncenter for Landbrug.
 

Brug derfor altid luftforsynet åndedrætsværn ved nedstigning i gyllebeholder samt sikkerhedssele med taljetræk. Der skal være mindst en hjælper, som magter at hejse den nedstegne op igen, ved hjælp af taljen.
 

Læs mere i faktaark nr. 18/46 om Sikkerhed ved betjening og reparation af gylleanlæg. Se også ”Ulykker i landbruget – Faktaark om forebyggelse”.
 

   
     
 
 Husk at evaluere vores materialer!
   

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information