Nyhedsbrev 29 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

11. juli 2013

Din stige kan være farlig
 
Arbejdstilsynet gennemførte i 2011 en test af stiger på det danske marked. Kun to ud af ti stiger kunne leve op til danske sikkerhedskrav. Da Arbejdstilsynet sidste år gentog testen på tre stiger, levede ingen af dem op til kravene, skriver Fagbladet 3F.
 
Ifølge Arbejdstilsynet er stiger årsag til mange alvorlige ulykker.
 
Vær opmærksom på:
  • Stiger, der sælges i Danmark, skal som minimum leve op til standarden DS/EN 131.
  • Stigeskoene skal være intakte, så stigen står fast. Der må ikke være buler eller andre fejl på trin og vanger, og trinene må ikke være glatte.
  • Stiger skal vedligeholdes, så det altid er sikkert at bruge dem.
  • Stiger bør kasseres, hvis de har været overbelastet, er blevet påkørt eller har været udsat for andre påvirkninger, der kan skade deres holdbarhed.
  • Stiger skal bruges og vedligeholdes efter leverandørens anvisninger.
 Læs mere i At’s vejledning om brug af transportable stiger.
   

 

 

     
Vejledning om etiketter på biocidmidler maj 2013 
 
Miljøministeriet har maj 2013 udgivet ”Vejledning om etiketter på biocidmidler”. Den nye etikette-vejledning indeholder en række præciseringer, flere praktiske eksempler på fortolkning af reglerne og konkrete anbefalinger til, hvordan etiketten skal være opbygget. Af vejledningen fremgår, at etiket og evt. folder skal godkendes af Miljøstyrelsen, inden bekæmpelsesmidlet må markedsføres i Danmark.
 
Etikettens tekst skal
  • være på dansk
  • være let læselig
  • må ikke kunne udviskes, og
  • skal kunne læses vandret, når emballagen er anbragt på sædvanlig måde.
En fastklæbet etiket skal være forsvarligt fastgjort på emballagen.
 
Læs mere om vejledningen her.
 
 

 

     

Hvorfor går det så galt

En film om arbejdsulykker i landbruget.
 

Filmen er bygget op omkring fire portrætter af ulykkesramte inden for landbruget, som selv fortæller deres historie. Dvd'en indeholder desuden rekonstruktioner af ulykkerne og beskriver konsekvenserne for de implicerede.
 

Dvd’en er produceret for BAR Jord til Bord og Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Herning i samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter.
 

Dvd’en, der er udgivet i 2007, er stadig aktuel og velegnet til undervisningsbrug og kan bestilles via mail hos barjordtilbord@3f.dk  eller købes i ArbejdsmiljøButikken.
 

 

 

     
Husk at evaluere vores materialer!    

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information