Nyhedsbrev 31 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

8. oktober 2013

Arbejdstilsynets årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker 2007-2012
 
Arbejdstilsynet har offentliggjort årsopgørelsen over anmeldte arbejdsulykker 2007-2012.
 
Der er i 2012 i alt anmeldt 41.750 arbejdsulykker og 40 dødsulykker.
 
Den største stigning i antallet af anmeldte dødsulykker de seneste år er sket inden for landbrug, skovbrug og fiskeri. I 2012 omkom 11 mennesker i landbruget m.v., hvorimod der i 2011 var 7 dødsulykker.
 
Undersøgelser peger endvidere på, at underanmeldelsen af arbejdsulykker inden for landbrug, skovbrug og fiskeri er større end den gennemsnitlige underrapportering.
 
Læs hele årsopgørelsen over anmeldte arbejdsulykker her
      
     
Oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler
 
Miljøstyrelsen har udarbejdet en oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler som anvendes inden for landbrug, gartneri og frugtavl. Oversigten omfatter både sprøjtemidler og biocider.
 
Kun midler, der er godkendt af Miljøstyrelsen, må importeres, sælges og anvendes i Danmark. Derfor omfatter oversigten kun de midler og etiketter, Miljøstyrelsen har godkendt. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.
 
Er du gravid og arbejder i et gartneri, som anvender kemiske bekæmpelsesmidler (pesticider), kan du på www.gravidigartneri.dk læse om, hvordan du beskytter dit foster. Husk, at du som gravid ikke må arbejde direkte med kemiske bekæmpelsesmidler.
   
     

Er du nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant? 

Alle arbejdsmiljørepræsentanter skal gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer fordelt på tre dage (2+1 dag). Uddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter valget/udpegningen.
 

I det første funktionsår skal arbejdsgiveren tilbyde arbejdsmiljøgruppen 2 dages suppleringsuddannelse. Og i de efterfølgende år, skal man tilbydes 1,5 dags suppleringsuddannelse pr. år.
 

Suppleringsuddannelsen skal give viden og kompetencer, som er relevant for arbejdsmiljøarbejdet i den enkelte virksomhed. Uddannelsen skal være givende i forhold til de opgaver og funktioner, som medlemmerne af AMO arbejder med.
 

Læs mere om arbejdsmiljøarbejdet i hverdagen på www.arbejdsmiljoviden.dk og www.arbejdsmiljoerepraesentant.dk.
 

   
     

Veterantraktor slår mand ihjel


En mand blev klemt under veterantraktor og døde på stedet, kan man læse i maskinbladet.dk. Den 61-årige mand kom kørende ad en smal skovvej og væltede ud over en skrænt. 

Årsagen til ulykken er ved at blive undersøgt, men en mulig forklaring på dødsulykken kan være manglende førerværn.

   
 
 Husk at evaluere vores materialer!
   

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information