Nyhedsbrev 32 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

22. november 2013

Gravid med job

Gravide, læger/jordemødre og arbejdsgivere er usikre på, om gravide kan blive i deres job, og hvad der kan gøres for, at arbejdsmiljøet ikke er til fare for graviditeten.
 
På Gravidmedjob.dk er der målrettede indgange for de 3 målgrupper; gravide, læger/jordmødre og arbejdsgivere:
  • Den gravide kan læse, om hvad hun skal være opmærksom på, hvad der er normale smerter, hvordan arbejdsmiljøet kan tilpasses, så det ikke skader fosteret, osv.
  • Arbejdsgiveren kan læse mere om arbejdsmiljølovens regler og få information om, hvordan man indfører en graviditetspolitik på arbejdspladsen.
  • Læger og jordemødre kan læse om love, arbejdsmiljøregler og forhold, som en læge/jordemoder skal være opmærksom på i forbindelse med arbejdsmiljø og graviditet.
Find branche giver adgang til en oversigt med branchespecifik information om arbejdsmiljø for gravide. Der findes her en oversigt over de særlige forhold og risici, som måtte gøre sig gældende i de forskellige brancher.
 
Folderen ”Gravid med job” kan downloades eller bestilles via mail.

Hjemmesiden indeholder links til relevante sites og publikationer.

   
     
Anmeldte arbejdsskader 2012
 
I 2012 blev der anmeldt ca. 20.400 sager om erhvervssygdomme til Arbejdsskadestyrelsen, en stigning i forhold til 2011 på 12 %. Største stigning er inden for psykiske sygdomme, skuldersygdomme og høresygdomme.
 
I 2012 blev der anmeldt 41.750 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, et fald i forhold til de foregående år.
 
Inden for landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri blev der i 2012 anmeldt 869 arbejdsulykker, en stigning i forhold til 2011 på 6 %.
 
Inden for landbrug, skovbrug og fiskeri udgør arbejdsulykker, med forventet længerevarende sygefravær, en relativ stor andel (se figur 1 i årsopgørelsen).

Læs mere i Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012.

      
     

BAR Jord til Bords udgivelser

Kataloget med BAR Jord til Bords arbejdsmiljøudgivelser indeholder information om branchevejledninger, relevante hjemmesider f.eks. om helkropsvibrationer, støj og gravid med job.
 

Bestil kataloget på mail eller download på www.barjordtilbord.dk under "Jordbruget" og "Udgivelser".
 

 
     
Safe-Teen on Farm
 
Videncentret for Landbrug har oprettet Facebook-gruppen Safe-Teen on Farm, som er målrettet de unge i landbruget, og som skal være med til at informere de unge nemt og hurtigt om arbejdssikkerhed.
 
Vær med til at gøre siden kendt. Skab debat og vidensdeling på siden ved at bringe jeres opslag med fokus på unge og arbejdsmiljø på landet. Gerne gennem den positive historie og den forebyggende historie.

Du finder siden på www.facebook.dk/arbejdssikkerhed

   
     
To mænd omkommet på bunden af brønd


To mænd, på henholdsvis 41 år og 46 år, omkom da de var i færd med at reparere en pumpe i en brønd på en svinefarm. Under arbejdet er den ene person formentlig blev dårlig nede i brønden, og den anden er klatret ned i brønden i forsøg på at hjælpe. Mangel på ilt er muligvis forklaring på ulykken.


Arbejdstilsynet har været på ulykkesstedet.

   
 
 Husk at evaluere vores materialer!
   

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information