Nyhedsbrev 35 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

7. marts 2014

     

Arbejdstilsynets særlig indsat i gartnerier og landskabspleje

Arbejdstilsynet gennemfører i 2014 særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher, heriblandt gartnerier og landskabspleje.

De særlige indsatser består af to besøg med 1- 6 måneders mellemrum. På det første besøg vil Arbejdstilsynet primært vejlede mundtligt om, hvordan virksomheden kan arbejde med at undgå belastninger af muskler og skelet og med at få et bedre psykisk arbejdsmiljø. På det andet besøg vil Arbejdstilsynet drøfte, hvordan der er blevet arbejdet med de emner, som de fik mundtlig vejledning om ved første besøg samt kontrollere arbejdsmiljøet og give reaktioner, hvis der konstateres overtrædelser af Arbejdsmiljøloven.

Læs mere om indsatsen på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

 

     

Forebyggelsespakke til gartnerier

Forebyggelsespakken til gartnerier er en hjælp til virksomhederne med at afprøve nye løsninger i forhold til at:

  • Undgå tunge løft
  • Forbedre dårlige arbejdsstillinger
  • Arbejde, hvor der bæres
  • Arbejde med mange ensartede bevægelser

Pakken indeholder bl.a. videoer, så medarbejderne nemt kan se løsningerne for sig. Virksomheden vælger selv, hvilke arbejdsopgaver og løsninger, der skal arbejdes med. Læs mere om pakken her.

Sådan søger I

Pakken søges digitalt ved at udfylde et ansøgningsskemahttp://www.forebyggelsesfonden.dk. Der er ingen ansøgningsfrist, men virksomhederne kan søge fra 2. februar 2014.

 
     
     

Støtte til Arbejdsmiljørådgivning 2014

Der er stadig penge tilbage i puljen om støtte til arbejdsmiljørådgivning 2014. Offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan søge Arbejdstilsynet om at få halvdelen af deres udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning refunderet. Refusionen kan højst være på 500.000 kr., og der skal være tale om rådgivning om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, at nedbringe antallet af arbejdsulykker eller at nedbringe antallet af fysisk overbelastede medarbejdere.

Læs mere om refusion af udgifter til arbejdsmiljørådgivning her.

 
     

 
Husk at evaluere vores materialer!
     

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information