Nyhedsbrev 39 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

16. juni 2014

     

Kursus om APV den 24. juni

Få opdateret din viden om den lovpligtige Arbejdspladsvurdering og lær at bruge APV-værktøjet.

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg udbyder et ½-dagskursus den 24. juni 2014 om ArbejdsPladsVurdering (APV), der henvender sig til beskæftigede indenfor landbruget, skovbruget, anlægsgartnere samt gartnerier og planteskoler.

Der udstedes et deltagerbevis, og kurset kan tælle som supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Tidspunkt: tirsdag den 24. juni 2014 kl. 9.30-13.00.

Tilmeldingsfrist: senest 19. juni 2014 kl. 12.00.

Læs mere om tilmelding i faktaarket om ”Kursus om ArbejdsPladsVurdering”.

 

     

Fempunktsplan for inddæmning af MRSA

Fødevareministeriet har lanceret en fempunktsplan, der skal inddæmme svine-MRSA til staldene. Planen indeholder følgende punkter:

  • Krav om tøjskift og håndvask når man forlader stalden
  • Krav om smittebeskyttelsesplan
  • Rutinemæssig flokmedicinering stoppes
  • Ny MRSA rådgivningstjeneste
  • Undersøgelse af afgiftsstruktur på antibiotika

Læs mere om planen på Fødevareministeriets hjemmeside.

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord har udgivet et faktaark om MRSA i svinebesætninger, som kan downloades eller bestilles via mail til mb@gls-a.dk.
 
     

Flåter

Fra maj måned er det højsæson for skovflåter. Skovflåter sidder som regel i skyggefuld vegetation et lille stykke over jorden, f.eks. i knæhøjt græs. Den bedste måde at undgå at blive bidt af flåter er at beskytte kroppen med f.eks. lange bukser, gummistøvler og langærmede bluser.

Det er vigtigt at undersøge kroppen for flåter dagligt og fjerne dem straks ved at bruge negle, en pincet eller en speciel flåttang. Risikoen for smitte er størst, hvis flåten har siddet på kroppen i mere end 24 timer, med undtagelse af TBE (Tick Borne Encephalitis) hvor smitten overføres ved biddet.

Læs mere:
- Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, Skovflåt
- Sikkerhedshåndbog for Skovbruget
- Naturstyrelsens fakta om skovflåter
 
     

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Ejeren eller brugeren af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, har pligt til at bekæmpe dem. Bekæmpelsen skal udføres således, at den enkelte plante på intet tidspunkt i indsatsperioden reproducerer sig selv.

Kravet er kun relevant, hvis der i kommunen er vedtaget og offentliggjort en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Såfremt der ikke findes en indsatsplan, er der ingen krav om bekæmpelse, og der vil ikke blive udført kontrol. Det er dog god skik at få bekæmpet kæmpebjørneklo.

Vejledningen siger, at bødens størrelse er minimum 1,5 kr. pr. m2 der skal bekæmpes, dog minimum 5.000 kr.

Læs mere på LandbrugsInfo samt Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bords hjemmeside om praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo og Sikkerhedshåndbog for Skovbruget.

 
     

Død i gylletank

En 73-årig mand mistede livet, da han faldt i fortanken på en åbentstående gyllebeholder i jordhøjde.

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord har udarbejdet et faktaark om ”Sikkerhed ved betjening og reparation af gylleanlæg” med anvisninger på, hvordan man sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt kan arbejde med gylleanlæg.

Læs mere her.

 

 
Husk at evaluere vores materialer!
     

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information