Nyhedsbrev 40 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

9. juli 2014

     

Kursus om ArbejdsPladsVurdering (APV)
- succesen gentages den 19. og 26. august 2014.

Få opdateret din viden om den lovpligtige Arbejdspladsvurdering og lær at bruge APV-værktøjet.

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg udbyder to ½-dagskurser, der henvender sig til beskæftigede inden for landbruget, skovbruget, anlægsgartnere samt gartnerier og planteskoler. Kurserne afholdes hhv. den 19. august 2014 hos Gefion, Sorø og den 26. august 2014 på Koldkærgård, Århus.

Der udstedes et deltagerbevis, og kurset kan tælle som supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Læs mere om tilmelding i faktaarket ”Kursus om ArbejdsPladsVurdering”.

 


     

Ny viden om arbejdsprocesser med meget organisk støv

Ny forskning har givet viden om de arbejdsprocesser, der særligt udsætter gartneriarbejdere for organisk støv. Støvet stammer fra planterne og fra biologiske bekæmpelsesmidler - biopesticider. Det indeholder blandt andet svampe, bakterier og stoffer som endotoxiner, der kan irritere luftvejene. Støvet kan f.eks. give allergi, astma, høfeber og hoste.

Især to arbejdsprocesser i agurkeproduktionen og en i potteplantegartneriet udsætter gartneriarbejderne for støv. I tomatgartneriet er der ikke nogen arbejdsprocesser, der skiller sig ud, her er eksponeringen moderat men langvarig.

I agurkegartneriet er arbejderne mest udsatte for støv, når de fjerner gamle visne agurkeplanter, og når agurkerne bliver tippet fra containere og ud på samlebåndet.

I potteplantegartneriet fandt man høje niveauer af bakterier fra biopesticiden Bactimos, som med vand sprøjtes ud over planterne.

Læs mere om resultaterne af ny forskning på Arbejdsmiljoviden.dk og se, hvordan man kan forebygge de høje støvkoncentrationer. 
 


     

Nyt om arbejdsbetinget eksem - Symposium

Videncenter for Allergi afholder symposium om arbejdsbetinget eksem den 18. september 2014 kl. 9.30 – 15.00 i København.

Her sættes fokus på arbejdsbetinget eksem og ny viden om risikoerhverv, udsættelser på arbejdspladsen, og hvordan man forebygger eksem.

Kom og hør nyt om årsager, forebyggelse og lovgivning. Deltagelse er gratis.

Se program og tilmelding her.

 


     

Kursustilbud om arbejdsmiljø

3F og GLS-A afholder kursus om arbejdsmiljø den 3. - 4. november 2014 for medarbejdere beskæftigede inden for gartneri-, landbrugs- og skovbrugsområdet.

Kurset er med overnatning og bliver afholdt på Hotel Christiansminde i Svendborg. Deltagelse er gratis. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Nærmere oplysning om tilmelding følger umiddelbart efter sommerferien. Læs om kursustilbuddet her.
 


     

 
Husk at evaluere vores materialer!
     

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information